Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:

Hur får du information? Tidningar? Tv? Radio? Facebook? Annat? Spelar det någon roll vilken källa informationen kommer ifrån? Exempelvis Sveriges Radio, en blogg eller en sajt från en organisation.

Delar du värderingar med dem som du har som vänner på Facebook eller följer på sociala medier? Tror du att det påverkar dig om många andra tycks gilla exempelvis en artikel som sprids i sociala medier?

Är det viktigt att ta del av information även från dem som tycker annorlunda än en själv?

Vad bör man tänka på om man stöter på en källa (exempelvis en hemsida eller tidning) som man inte hört talas om förut?

Har ni något exempel på en falsk nyhet som ni själva, någon kompis eller någon annan spridit vidare? Vad kan det leda till om falska nyheter sprids?

Hur kan olika grupper använda falsk information för att övertyga människor om att de har rätt? Ge gärna exempel.

Läs igenom ”Källkritik för vuxna”. Hur kan du ta reda på om en nyhet är sann eller falsk? Hur brukar du göra?

Gå in på sajten Källkritikbyrån. Välj något exempel därifrån, som visar att en nyhet som spridits är falsk. Har du själv sett nyheten? Varför tror du att andra spridit detta? Hur har man använt bilder eller filmer för att sprida falsk information?

https://kallkritikbyran.se/

Nästa sida:

Läs-mer-tips