Avslutning och reflektion(2)

Summera vad ni har gjort och vilka frågor ni har diskuterat. Lägg gärna till personliga reflektioner om vad ni såg och tänkte och om hur gruppen som helhet reagerade.

Låt sedan var och en i gruppen fundera på frågorna:

  • Vilka nya tankar har du fått?
  • Vad är det som berört dig mest?
  • Vad kommer du att ta med dig härifrån?

Gå varvet runt och låt var och en svara utan att bli avbruten.

 

Nu när cirkeln är slut är det bra att fånga upp allas tankar kring cirkeln. Gör gärna en skriftlig utvärdering i kommentarsfältet nedan där du enskilt svarar på frågorna. När du är klar fyller du i ditt namn och e-postadress och klickar på Skicka.

  • Vad har varit bra?
  • Vad har varit mindre bra?
  • Hur kan man gå vidare?

 

Det finns fel i formuläret