Talibanernas maktövertagande i Afghanistan

Afghanistan är ett exempel på ett land som snabbt har gått över till att bli en autokrati. Den 15 augusti tog talibanerna makten i Afghanistan. En av de saker som snabbt ändrades var att flickor från årskurs sex och uppåt inte fick gå i skola. Talibanerna har lovat att de ska få gå tillbaka till skolan, men sedan har de ändrat sig igen. Kvinnors rättigheter har snabbt försämrats under talibanernas styre. Kvinnor får inte längre yrkesarbeta, och deras rörelsefrihet har begränsats oerhört mycket. Kvinnor som rör sig ute i samhället utan sällskap kan exempelvis bli trakasserade eller vägras att gå på en buss. Det är inte längre tillåtet för kvinnor att idrotta. Talibanerna menar att islam inte tillåter det. 
De som engagerar sig i demokratirörelser utsätts för kidnappning, misshandel, hot och attacker. Att framföra någon slags kritik mot talibanernas styre är strängt förbjudet. 
Läs mer om Afghanistan på lätt svenska https://8sidor.se/varlden/2021/08/svarare-liv-i-afghanistan/ 

Nästa sida:

Elektoral och liberal demokrati