Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans. 

• Läs beskrivningarna av demokratier och autokratier. Hjälp varandra att förstå de olika begreppen. Vad är era tankar om vad demokrati respektive autokrati innebär?

• Finns det tecken på en tillbakagång för demokratin även i Sverige? Kan du se exempel på krafter som exempelvis vill begränsa pressfrihet, är emot mångfald?

• När kriget i Ukraina bröt ut infördes hård censur och Putin-regimen förbjöd ryssarna att kalla kriget för krig – istället måste man säga ”militär specialoperation”. Vad leder det till att medborgarna i ett land inte får ta del av nyheter om vad som sker, exempelvis i ett krig? Vad får det för konsekvenser för demokratin att regimen bestämmer hur olika saker får beskrivas? 

• Besök sidan med Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsindex. Titta gärna på hur det ser ut för olika länder. Vad är era tankar om pressfriheten i världen? Varför är just journalister utsatta i många länder? 

• Ska vem som helst kunna säga vad som helst? Vilka begränsningar finns idag för yttrandefriheten i Sverige? Vad kan det bli för konsekvenser om yttrandefriheten begränsas mer? Läs mer om Sveriges grundlagar, bland annat yttrandefrihetsgrundlagen här https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/ 

• Hur kan den som är engagerad i en organisation i Sverige vara med och stärka demokratin? I Sverige? Hur kan man stötta dem som kämpar för demokrati i andra länder? 

Nästa sida:

Läs-mer-tips