Migration

Historiskt sett har Europa varit en kontinent som människor har emigrerat från. Under 1700- och 1800-talen lämnade stora folkgrupper Europa i jakt på ett nytt liv i bland annat Amerika. Efter andra världskriget var många européer på flykt efter att de tvingats bort från sina hem.

Idag är Europa istället en kontinent som tar emot stora grupper av människor från andra delar av världen. De söker sig hit av många olika orsaker. Det kan exempelvis vara för att få jobb eller för att de flyr från krig och förtryck.

I och med att EU gradvis har stärkt kontrollen av sina yttre gränser, har det blivit svårare för flyktingar och migranter att nå Europa. Idag måste migranter och flyktingar ta andra - ofta mycket farligare - vägar för att komma in i EU.

Vissa kritiker menar att de hårdare gränskontrollerna leder till ett ”Fort Europa” som hindrar människor i behov av internationellt skydd att få asyl inom EU.

EU:s migrationspolitik

EU-kommissionen vill att medlemsländerna hanterar asylsökande på ett mer likartat sätt. EU:s migrationspolitik handlar om att förbättra gränsbevakningen och stoppa människosmuggling över Medelhavet. EU vill även förbättra villkoren för människor i länder utanför EU så att de inte ska behöva ta sig till Europa för sitt uppehälle.

Sveriges regering (fram till 2018) har velat att alla EU-länder tar solidariskt ansvar för asylsökande, det vill säga att inga länder ska kunna vägra att ta emot asylsökande. Sverige vill att de som vägrar ska få minskat ekonomiskt EU-stöd eller böter.
Källa: Europaportalen

Nästa sida:

Diskussion/övningar