Diskussion/övningar(3)

Miljöfrågor blir allt viktigare i EU. I den här ledaren i Dagens Industri nämns flera beslut inom området. Kände du till de beslut och nya lagar som tas upp i artikeln? Vad tänker du om de exempel som tas upp?

 

Det finns kritik mot EU:s klimatmål som antogs 2014. Vissa menar att målen är för tuffa medan andra tycker att de inte är tillräckligt ambitiösa. Vad tycker du om det som tas upp i den här artikeln Kritik mot EU:s nya klimatmål?

 

Hösten 2018 beslutade EU-parlamentet att ställa sig bakom ett förslag om att förbjuda några av de vanligaste engångsartiklarna i plast för att skydda det marina livet. Läs texten om plastförbudet och gå gärna in på länkarna som beskriver förslaget. Vad tycker du om förslaget? Från de svenska partiernas sida finns delade meningar om förslaget.