Diskussion/övningar(2)

Varför vill människor ta sig till Europa? Ge gärna egna exempel. Hur är bilden av Europa i andra delar av världen? Hur framställs Europa och det liv som levs här i media, tv-serier, reklam och så vidare? Vad skulle kunna få dig att lämna ditt hem?

 

Samarbetet inom EU har stor betydelse för Migrationsverkets dagliga verksamhet eftersom det påverkar bland annat asylprocessen och anhöriginvandringen. Läs mer om hur EU påverkar den svenska migrationspolitiken och det praktiska arbetet.
Vad tänker du om detta?

 

EU:s medlemsländer har olika syn på migration och det finns även olika syn mellan partier i de respektive länderna. Migrationsfrågan har varit en stor och svår fråga för EU att lösa. Vissa menar att frågan är avgörande för EU:s framtid.

 

Vad tänker du om påståendet att migrationskrisen är slutet för EU? Den svenska linjen har varit att alla EU- länder ska ta ett solidariskt ansvar för asylsökande. Men vissa länder motsätter sig detta. Vad tänker du om detta?

Vad tycker du om de argument som politikerna från Ungern, Polen och Tjeckien för fram i artikeln ”Flyktingfientliga länder fräser ifrån”?

 

De svenska EU-parlamentarikerna för fram sina förslag på hur asylpolitiken ska lösas. Vad tycker du om deras förslag?

 

EU förenar – men kritiker menar att det även bygger murar och skapar ett ”Fort Europa”. Fördjupa er i ämnet med hjälp av länkarna nedan. Vad är dina tankar och känslor om det som förs fram i artiklarna? Håller du med om att EU blivit ett Fort Europa? Vad är din syn på EU:s migrationspolitik och dess konsekvenser?
Är det någon skillnad på Trumps mur och EU:s?
Trump pratar murar, Europa har redan byggt en.

Lär-er-mer-tips

 

 

Nästa sida:

Miljö