Del 3: EU - Fördjupning

Dagens EU-samarbete rymmer många frågor. I den här delen tar vi upp några aktuella områden. Välj något eller flera områden och fördjupa er.

Nästa sida:

Kritik mot EU – men av olika anledningar