Valet till Europaparlamentet

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Alla medborgare i EU-länder har rätt att rösta i valet. I valen gäller allmän rösträtt för alla medborgare EU som har uppnått en viss ålder, i regel 18 år. Hur många ledamöter i parlamentet som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet. Vid valet 2019 kommer antalet svenska Europaparlamentariker att öka till 21. Det totala antalet parlamentariker kommer även minskas från 751 till 705 platser efter EU-valet. Det beror på att Storbritannien lämnar EU.

Europaparlamentet beslutar bland annat om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen. Under perioden 2014-2019 fanns det nio svenska politiska partier representerade i Europaparlamentet. Partierna ingår i någon av parlamentets olika politiska grupper. Grupperna utgår från politisk tillhörighet och inte utifrån vilket land ledamöterna kommer. Exempelvis tillhör de svenska socialdemokraterna gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, miljöpartisterna tillhör gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen och de sverigedemokratiska parlamentarikerna tillhör gruppen Europeiska konservativa och reformister.

I parlamentet finns olika utskott som behandlar EU-kommissionens lagförslag. Det finns svenska ledamöter i de flesta av utskotten.

I det svenska valet till kommun, landsting och riksdag är ofta frågor om vård, skola och omsorg viktiga. Dessa frågor är inte viktiga i valet till Europaparlamentet. Däremot är frågor om exempelvis klimat och migration stora frågor, eftersom det är områden som det fattas beslut om på EU-nivå.

Här berättar EU-parlamentarikern Max Andersson om varför han tycker att det är viktigt att sitta i EU-parlamentet.

 

 

Vem får rösta i Europaparlamentet

Alla medborgare i EU-länder har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet. Du får rösta om du har fyllt 18 år på valdagen och är:

- svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige eller
- medborgare i ett annat EU-land men folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet
De som vill kan förtidsrösta några veckor före valet.
De som har rätt att rösta har även rätt att ställa upp som kandidater i valet.

Nästa sida:

Lobbyister påverkar besluten