Lär-er-mer-tips

I januari 2018 ingick NBV tillsammans med andra studieförbund i ett så kallat EU-handslag med Sveriges EU- och handelsminister. med Studieförbunden och dess tio medlemsförbund. I EU-handslaget åtog sig studieförbunden att verka för att fler medborgare ska få möjlighet att delta i diskussionen om EU:s framtid.

Hur är egentligen kunskapen om EU bland svenskarna? I utredningen ”EU på hemmaplan” från 2016 säger en majoritet av kommunalt folkvalda politiker själva att de kan för lite om EU och hur EU-lagstiftning påverkar kommunen. Inte heller kommunernas tjänstemän, lärare och journalister tycker att de har tillräcklig kunskap om EU. I skolans demokratiundervisning saknas EU-nivån ofta. I EU-kommissionens opinionsundersökning Eurobarometern från 2016 var svenskar de EU-medborgare som ansåg att de bäst förstår hur EU fungerar. Men när svenskarna skulle svara på tre kunskapsfrågor om EU visade det sig att Sverige hamnade på plats 19 av 28. Svenskarna hade alltså sämre faktakunskaper
om EU än medborgarna i de flesta andra medlemsländer.

I Eurobarometern 2017 hade dock svenskarnas kunskap ökat rejält - då hamnade Sverige på topp med högsta genomsnittliga antal rätt på tre kunskapsfrågor om EU.

Källor:
Självsäkra svenskar haltar i EU-kunskap.
Undersökning: Svensk EU-kunskap växer.
Utredare: Pinsamt låg svensk kunskapnivå.