Hur kan vi påverka EU?

Som medlem i EU är Sverige representerat i EU:s alla delar. Vi har exempelvis en svensk EU-kommissionär, våra ministrar deltar i ministerrådet och vi har svenska Europaparlamentariker. Vilka frågor som Sverige driver i EU påverkas till stor del av vilka partier som sitter i den svenska regeringen. Regeringen som suttit fram till 2018 har exempelvis prioriterat jobb-, klimat- och migrationspolitik i EU. Genom att rösta i vårt svenska riksdagsval påverkar vi som medborgare också den svenska EU-politiken.

Europaparlamentet är den enda institutionen i EU där folket direkt är med och väljer vilka som ska företräda oss. EU-parlamentarikernas huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet. När vi röstar i valet till Europaparlamentet är vi med och påverkar lagstiftningen i EU.

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet har minskat i EU som helhet. År 1979 röstade cirka 62 procent av medborgarna i EU-länderna i valet, och 2014 hade siffran minskat till drygt 42 procent. Svenskarna har däremot ökat sitt valdeltagande i EU-valet. I parlamentsvalet 1999 röstade cirka 39 procent av svenskarna. I förra EU-valet, 2014, deltog 51 procent av de som hade rätt att rösta.

Medborgarinitiativ - en miljon underskrifter

EU:s medborgarinitiativ är ett sätt för medborgarna att påverka EU-politiken genom att uppmana kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter beslutar kommissionen om hur man ska följa upp det.

Läs mer om de initiativ som är pågående och har besvarats. Finns det något initiativ du skulle vilja stödja? Skulle du kunna tänka dig att starta ett medborgarinitiativ? Vad skulle det i så fall handla om?

Nästa sida:

Valet till Europaparlamentet