Diskussion/övningar

Vilket EU vill du se? Vilka frågor tycker du är viktiga för EU? Tycker ni olika i gruppen? Ni kan exempelvis ta ett stort papper där var och en skriver ner de frågor som hen tycker är viktiga. Gå igenom vad ni har skrivit och förklara för varandra varför ni tycker så.

 

Det finns många olika sätt att se på EU och olika önskemål om vad EU ska vara. Här är en enkel sammanfattning av de svenska partiernas syn på EU. Vad tänker du om detta? Håller du med något eller flera av partierna? Varför?

 

Vilka frågor är viktiga för dig i EU-valet? Vad avgör vilket parti eller politiker du röstar på? Jämför gärna dina egna åsikter med vad svenska väljare tyckte i det förra EU-valet.

 

Vilka för din talan i EU? Ta reda på vilka politiker som kandiderar för de olika partierna i det kommande EU-valet. Sök gärna mer information om någon eller flera politiker som ni är nyfikna på. Vilka frågor tycker de är viktiga att driva i EU-parlamentet?

 

Vad kan det finnas för anledningar till att så få använder sin rätt att rösta i EU-valet? Vad innebär det för demokratin att så få deltar i valet? Läs mer om valdeltagandet i olika EU-länder. Vad tänker du om de skillnader som finns mellan länderna, och hur valdeltagandet har förändrats genom åren?

 

Miljöpartiet har tagit fram en serie som beskriver deras syn på lobbyisterna i EU. Läs serien Lobbyland och fundera över vad du själv tycker om det som tas upp? Var det något nytt som du inte kände till innan? Vad innebär begreppen ”transparens” och ”astroturfing”? I serien finns en person som säger ”Jag tror inte att det finns bra lobbying eller dålig lobbying. Jag tror inte att vi kan ha demokrati utan lobbying, utan att vissa grupper försöker påverka politiker i för dem viktiga frågor”. Vad tänker du om det påståendet? Lobbyland kan laddas ner här.

 

Opinionsundersökningen Eurobarometern har undersökt EU-medborgarnas kunskap om EU. I artiklarna kan du hitta de tre kunskapsfrågor som ställdes i undersökningen år 2016 respektive år 2017. Kan du svaren på frågorna?

 

Enligt utredningen ”EU på hemmaplan” präglas Sverige präglas av informationsbrist när det gäller EU, eftersom media och politiker undviker att lyfta EU-frågor. Vad tänker du om detta? Känner du själv att du har tillräcklig kunskap om EU? Vilket ansvar har vi som medborgare att skaffa oss kunskap om EU?

Läs mer här:
Pinsamt låg svensk kunskapsnivå
Så ökar medborgarnas delaktighet i EU-frågor.
10 miljoner på ökad kunskap om EU.

Testa era kunskaper i en frågesport om EU!

Lär-er-mer-tips

  • I januari 2018 ingick NBV tillsammans med andra studieförbund ett så kallat EU-handslag med Sveriges EU- och handelsminister. Studieförbunden och dess tio medlemsförbund. I EU-handslaget åtog sig studieförbunden att verka för att fler medborgare ska få möjlighet att delta i diskussionen om EU:s framtid.

 

  • Hur är egentligen kunskapen om EU bland svenskarna? I utredningen ”EU på hemmaplan” från 2016 säger en majoritet av kommunalt folkvalda politiker själva att de kan för lite om EU och hur EU-lagstiftning påverkar kommunen. Inte heller kommunernas tjänstemän, lärare och journalister tycker att de har tillräcklig kunskap om EU. I skolans demokratiundervisning saknas EU-nivån ofta. I EU-kommissionens opinionsundersökning Eurobarometern från 2016 var svenskar de EU medborgare som ansåg att de bäst förstår hur EU fungerar. Men när svenskarna skulle svara på tre kunskapsfrågor om EU visade det sig att Sverige hamnade på plats 19 av 28. Svenskarna hade alltså sämre faktakunskaper om EU än medborgarna i de flesta andra medlemsländer.

 

I Eurobarometern 2017 hade dock svenskarnas kunskap ökat rejält - då hamnade Sverige på topp med högsta genomsnittliga antal rätt på tre kunskapsfrågor om EU.

Källor:
Självsäkra svenskar haltar i EU-kunskap.
Undersökning: Svensk EU-kunskap växer.
Utredare: Pinsamt låg svensk kunskapnivå

Nästa sida:

Del 3: EU - Fördjupning