Del 2: EU påverkar - och kan påverkas

EU handlar mycket om frihet men samtidigt finns det många lagar och regler som styr hur saker får göras. Hur mycket EU ska bestämma och hur mycket varje land ska bestämma är något som politiker från olika partier och länder tycker olika om.

När Sverige blev medlem i EU accepterade vi att följa EU-rätten. Det betyder att lagar som har stiftats gemensamt i EU i regel står över Sveriges nationella lagar.

Miljö- och klimatfrågor är ett område där EU har mycket att säga till om. Inom EU har man till exempel kommit överens om minska koldioxidutsläppet. För Sveriges del innebär det att vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser med 17 procent fram till år 2020. Läs mer om EU och miljön här: (länk till del 3, fördjupningstexten om miljö)

EU påverkar det lokala

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beräknat att cirka 60 procent av de frågor som tas upp på mötena i kommun- och landstingsfullmäktige påverkas av EU. Det kan handla om EU-lagstiftning som måste följas, till exempel om hur varor och tjänster får köpas in eller kvalitet på luft och vatten. Det kan också handla om gemensamma mål för till exempel sysselsättning eller utbildning som EU-länderna bör uppnå. Kommuner, landsting och regioner kan söka pengar från fonder och program inom EU för projekt inom till exempel forskning, miljö och utbildning.

Nästa sida:

Hur kan vi påverka EU?