Fri rörlighet mot fördomar

Principen om fri rörlighet inom EU innebär många möjligheter när det gäller resor, jobb och studier, inte minst för unga människor.

Resa-studera-jobba i EU

Alla EU-medborgare har rätt att söka jobb i andra EU-länder och bo där medan man jobbar, utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd.

Den som är EU-medborgare har även rätt att söka utbildningar i ett annat EU-land. Där kan de studera på samma villkor som det landets medborgare.

EU-kommissionen finansierar Erasmus+, ett europeiskt utbytesprogram. Det ger studenter möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa i 3–12 månader.

Erasmus+ Ung och Aktiv är EU:s program för ungdomssamarbete. Ungdomsutbytena ska ske mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Det kan vara allt från kommunala verksamheter, organisationer eller sociala företag till en grupp vänner.

Discover EU är ett initiativ från EU, som innebär att ungdomar kan ansöka om att få gratis InterRail-kort. Förslaget kommer från Europaparlamentet som vill ge ungdomar från 18 år möjlighet att dra nytta av den fria rörligheten i EU och upptäcka mångfalden. Sommaren 2018 genomfördes den första omgången av Discover EU, och 2019 ges möjligheten igen.

Nästa sida:

Bristande demokrati - och steg mot öppenhet