Diskussion/övningar

Titta på filmen Perspektiv på världen: Sverige och EU
Vad tänker du om det som tas upp i filmen? Nedan finns några citat ur filmen, som belyser olika för- och nackdelar med EU. Vad tycker du om detta? Vilka för- och nackdelar ser du med EU? (film öppnas i nytt fönster)

 

”Brexit vann med bland annat mindre invandring och större självbestämmande.”

 

”En nackdel är att länder som står utanför EU missgynnas.”

 

”Det sämsta med EU blir när vi sätter upp murar som stoppas människor från att ta sig till EU, för att söka asyl.”

 

”Många frågor idag kan inte lösas bara inom den enskilda nationens gränser, utan man måste samarbete. Klimatfrågan är ett typiskt sådant exempel.”

 

”Det är bättre att vi spenderar mycket tid vid sammanträdesbordet än att vi slår varandra i huvudet.”

Det som idag är EU bildades en gång som ett sätt att förhindra nya krig. På vilket sätt kan EU-samarbetet minska konflikter? Är en europeisk union fortfarande en väg till fred? Titta gärna på EU-kommissionens egen film om EUs historia.

På Europeiska Ungdomsportalen finns många tips för ungdomar i EU. Kolla runt på sajten och ta reda på mer. Är det något du själv skulle kunna tänka dig att göra? Känner du någon som du tror skulle vara intresserad?

 

Lär-er-mer-tips

Lättläst om hur EU fungerar.

EU & jag, en bok om EU på lätt svenska.

Alkoholindustrin satsar 80 miljoner för att öka din alkoholkonsumtion, artikel från tidskriftenAlkohol & Narkotika.

Alkoholindustrins sju budskap, en rapport för alla som vill lära känna alkoholindustrins verkliga
avsikter.

Vitbok om EU:s framtid med tänkbara scenarier.

Nästa sida:

Del 2: EU påverkar - och kan påverkas