Engagemang leder till förändring.

Genom att vara en del av demokratin är vi med och påverkar samhället. När vi röstar i de allmänna valen använder vi vår demokratiska rättighet för att påverka vilken politik som ska drivas i Sverige. Men det är inte bara på valdagen som vi är en del av demokratin. Det finns många sätt att föra fram sina åsikter om hur samhället ska utvecklas även mellan valen. Det handlar det här studiematerialet om.

I en levande demokrati är respektfulla samtal bland det viktigaste som finns. Ingen person ska straffas för att den tycker annorlunda än de politiker som styr. I en demokrati lyssnar man på andras åsikter och kan själv säga vad man tycker i olika frågor. Byggstenarna i en demokrati är samtalen, diskussionerna och det kritiska tänkandet.

Jag röstar! - för demokratin tar upp:

  • Demokratins sårbarhet och antidemokratiska krafter.
  • Källkritik.
  • Folkbildningen och studiecirkeln som verktyg för att rusta oss för demokratin.
  • Inför valdagen. Hur röstar jag och vad ska jag rösta på?
  • Framtidens samhälle. Värderingar och människosyn.

Studiematerial

Anmäl ditt intresse för studiecirkeln (ej bindande):

Intresseanmälan Jag röstar! - för demokratin