Ta er från den där tanken eller ilskan till att agera genom att skriva insändare, blogga eller att anordna en demonstration.

 

Det är ni som bestämmer metod. Vi har försökt göra det enklare för er så att ni kan använda er energi till kampen.

Materialet är uppdelat i fem block där gruppen bestämmer hur mycket tid som läggs på varje del. I grunden är varje block avsett för en träff. Den fjärde träffen består av en metod som ni själva har valt.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.