8 % av alla barn i Sverige har en förälder som fått vård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

Varje år skolkar tre procent av alla 15-åringar för att ta hand om en anhörig hemma. Det är några siffror som visar att det finns många barn – varav flera har rötter i en annan kultur – som behöver hjälp och stöd från samhället.

Kortfilmerna ”För barnens skull” riktar sig till de som arbetar med barn vars föräldrar flytt till Sverige.

SIMON (Svenskar och invandrade mot droger) tillsammans med NBV producerat tre kortfilmer som heter Ingenmansland, Andra generationens trauma samt Hedersflykten. Filmerna belyser på olika sätt barns och ungdomars utsatthet och speciella situation när deras föräldrar har flytt från sitt hemland. 

Material:

Studieplan
Filmer