Att skapa förutsättningar för en god folkhälsa är grunden för ett sunt samhälle. Detta bidrar i sin tur till en bättre samhällsekonomi.

Det finns samband mellan god samhällsutveckling och en frisk befolkning. Innovationer och kreativitet, arbetsförmåga och konsumtion är beroende av hälsa.

Alla politiker vill ha ett hållbart samhälle. Det talas ofta om den ekologiska hållbarheten och klimatsmarta lösningar, men hur ser det ut med den sociala hållbarheten? Folkhälsa är politik - eller politik för befolkningens hälsa ger verktyg och struktur till att behandla de politiksa aspekter som kan påverka befolkningens hälsa.

Till boken finns två studieplaner, en för tre politiska samtal och en mera traditionell studiecirkel om 6-7 sammankomster.

Det är fritt att ladda ner och kopiera bok och studieplaner, men billigare att beställa boken tryckt och också få tillgång till boken på en IPad anpassad fil. Du beställer via jan.linde@folkhalsoarbete.se och betalar 80 sek per ex.

För projektet finns också en metodbok kring de olika aktiviteter som finns för politiker.

Intresserad av utbildningar kontakta jan.linde@folkhalsoarbete.se eller ring 070 588 65 84.

Material:

Studiecirkel
Folkhälsa är politik
Metodboken
Politiska samtal