Studiematerialet EU och alkoholen är ett material som ger dig en överblick över alkoholpolitiken i Europeiska unionen.

Svensk alkoholpolitik är i stor utsträckning beroende av de beslut som fattas i Bryssel.