Ett lekfullt sätt att lära sig mer om (och följa debatten kring) alkoholpolitik!

"Effektiv och ansvarsfull alkoholpolitik" beror ämnen som: 

 • Alkoholen, en del av vår kultur
 • Våra alkoholvanor förändras
 • Alkoholnormen
 • Kvinnor och alkohol
 • Konsumtionen är snett fördelad
 • Sociala effekter, sjukdomar och skador
 • Riskbruk, missbruk och beroende
 • Missbrukets tre aspekter
 • Lönsamt och svårt
 • Kommunen som arbetsgivare och myndighet
 • Vad kostar det?
 • Vilka metoder ska vi använda? 

 

 Vill du använda materialet? Kontakta din verksamhetsutvecklare!