I rapporten har en forskargrupp granskat forskningunderlaget på lågdoskonsumtion av alkohol.

 Bevisen för att alkohol i små mängder har positiva hälsoeffekter är, enligt forskargruppen, svaga eller direkt felaktiga.

Forskargruppen skriver bland annat att ”de etablerade bevisen för att alkohol i låga doser har en positiv effekt på hjärt-kärlsjukdom är svaga och ny bevisning tyder på att de här sambanden i själva verket är felaktiga, det vill säga att de inte finns eller att alkohol enbart har en skadlig effekt”.

Rapporten Alkoholen och samhället ges ut en gång om året. Varje år väljs ett huvudtema ut och en internationell forskargrupp får i uppdrag att sammanfatta forskningen kring detta. Rapporten ges ut av IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Material:

Studiematerial
Rapport