Vad händer i Sverige och globalt?

Hur ser egentligen narkotikapolitiken ut i Sverige och i världen och vilka olika intressen och aktörer bidrar till hur politiken utformas och vår syn på narkotika?

Inför den här träffen har ni läst artiklar som speglar den pågående narkotikadebatten i Sverige men även en del av det som händer globalt. Ni har säkert stött på flera av de begrepp som finns i ordmolnet här nedan.

 

Det finns många olika aktörer som är engagerade i narkotikafrågan - och de har ibland skilda önskemål om hur narkotikapolitiken ska drivas. Det är bland annat forskare, politiker och frivilligorganisationer som arbetar för en värld där människor inte ska fara illa av narkotika - men där synen på hur man ska nå dit kan skilja sig åt. Det finns även grupper och företag som är aktiva i debatten utifrån ekonomiska intressen, exempelvis handeln med cannabis.

Ibland kan det kännas som om den internationella debatten bara består av två motpoler, där den ena är för en total legalisering av narkotika och den andra för ett väpnat krig mot droger. Verkligheten är förstås mer nyanserad och det finns många vägar att välja.

För att välja rätt måste man utvärdera de metoder som finns idag, lära av varandra och förstå att frågorna är mer komplexa än man först kanske tror - och inte minst fundera på vilken värld och vilket samhälle man vill uppnå.

Nu ska vi titta närmare på några av de frågor och begrepp som ofta förekommer i debatten och som kanske inte är så enkla eller självklara som de där framställs.

Nästa sida:

Legalisering och avkriminalisering