Mina ledstjärnor

Skriv ner några punkter som du tar med dig från samtalet idag.

Har du fått fler argument du vill använda dig av? Vilka?

Vill du själv göra något kring frågan utifrån det du har med dig från studiecirkeln?

 

Nästa sida:

Ta med dina ledstjärnor