Legalisering och avkriminalisering

Efter andra världskriget förhandlade FN fram tre narkotikakonventioner som innebär att narkotika ska vara olagligt, för annat än medicinskt bruk och vetenskapliga ändamål. Trots det finns det länder som idag har legaliserat cannabis, hur kommer det sig?

Under 1990-talet började ekonomiskt starka investerare i USA att stödja en legaliseringsrörelse för medicinsk cannabis, vilket ledde till att Kalifornien 1996 legaliserade medicinskt bruk. 20 år senare legaliserade de drogen helt och så gjorde även andra delstater, som Colorado. Sedan 2018 har också Kanada legaliserat och där har det nu växt upp en stor industri kring cannabis och cannabisprodukter.

Även om frågan om legalisering diskuteras i vissa länder talas samtidigt om avkriminalisering. Men vad är skillnaden?

När man talar om en legalisering av exempelvis cannabis så betyder det att både innehav, produktion och försäljning blir laglig. Man skapar en legal marknad för narkotika, som sedan kan regleras på olika sätt. 

Att avkriminalisera kan betyda både att man tar bort ett förbud eller att man väljer att ha kvar förbudet men tar bort straffet. Oftast innebär det att samhällets reaktion flyttas från det juridiska systemet till det civila, det vill säga det är inte kriminaliserat, men det finns fortfarande någon form av reaktion från samhället. Om man tittar närmare på de länder i Europa som säger sig ha avkriminaliserat så tolkar de dock begreppet ganska olika.

Efter legaliseringen i delar av USA och Kanada så har konsumtionen bland unga vuxna ökat, fler skador och fler med beroende rapporteras och den illegala marknaden kvarstår - parallellt med den legala. I de länder som avkriminaliserat finns ingen tydlig bild av utvecklingen: I några länder har konsumtionen minskat och i andra har den ökat. Det finns därmed inget entydigt svar från forskningen om en avkriminalisering leder till ökning av konsumtionen eller inte.

Ett land som i debatten lyfts som ett lyckat exempel är Portugal och de positiva förändringarna tillskrivs ofta landets avkriminalisering. Men vad är det egentligen Portugal genomfört - och vilka resultat har det gett?

 

Nu ska vi lyssna på journalisten Pierre Andersson som sammanfattar sin rapport Avkriminalisering av narkotika. Vad kan vi lära av Portugal?


 

Nästa sida:

Vad tycker ni?