Träff 5: Och omvärlden?

Tillbakablick

Gör en gemensam tillbakablick. Vid förra träffen pratade vi om argument och motargument kring narkotika.

-Har ni några funderingar kring det vi pratade om sist som ni vill lyfta innan vi går vidare?

Nästa sida:

Vad händer i Sverige och globalt?