Mina ledstjärnor

Skriv ner några punkter som du tar med dig från samtalet idag.

Vilka är dina främsta argument för att unga - eller vuxna - inte ska använda narkotika?

Om ni valt att avsluta studiecirkeln med denna träff kan ni, efter att ni skrivit ner era ledstjärnor, gå vidare till den sista sidan i materialet och rapportera dem.

Nästa sida:

Träff 5: Och omvärlden?