Erik Leijonmarck: Om vanliga argument

Nu ska vi få lyssna på Erik Leijonmarck.

Erik pratar om hur synen på narkotika förändrats under åren och om vanliga argument om narkotika och narkotikapolitik. Filmen avslutas med de argument som finns med i Droghandboken och ni ska efter filmen få välja vilka av dessa som ni vill prata vidare om.

Innehållet i filmen utgår från Droghandboken sid. 163-246.

Nästa sida:

Argument och motargument