Argument och motargument

Nu har ni hört ett antal argument som ibland kommer upp i debatten. Var det liknande argument som de ni lyssnat in under veckan?

Nedan väljer ni ut tre av de argument som lyftes i filmen och som ni vill diskutera mer.

Börja att prata om det argument som fått flest röster. Använd boken och läs argumentet och Eriks motargument. Är det ett argument ni hört förut? Håller ni med om Eriks svar?

Fortsätt sedan att prata om ytterligare 3-5 argument, beroende på hur mycket tid ni har avsatt.

 

Nästa sida:

Fånga upp