Träff 4: Stärk dina argument!

Tillbakablick

Gör en gemensam tillbakablick. Vid förra träffen pratade vi om vad man gör om man misstänker eller upptäcker att en ung person i ens närhet använder narkotika.

-Har ni några funderingar kring det vi pratade om sist som ni vill lyfta innan vi går vidare?

Nästa sida:

Rätt eller fel?