Erik Leijonmarck: Om det händer?

Nu ska vi få lyssna på Erik Leijonmarck igen.

Erik pratar om hur man kan upptäcka att ungdomar använder narkotika. Vilka varningssignaler finns det? Och vad gör man om man misstänker att ens barn eller elev använder narkotika? När ska man söka hjälp och vilket stöd finns det att få? 

Innehållet i filmen utgår från Droghandboken, kapitlet Förälderns verktyg: När ska man söka hjälp? på sid. 97-103 samt delar av Förälderns verktyg: det auktoritativa föräldraskapet på sid. 159-162

Nästa sida:

Vad tycker ni? Att agera när något händer