Vad tycker ni? Om samtal och föräldrakontroll.

Prata om det som Erik lyfter i filmen. Vill ni så kan ni använda er av frågorna nedan:

-Vilka viktiga vuxna har ungdomar omkring sig? Hur ser deras möjligheter och ansvar ut för att förebygga att unga använder narkotika?

-Hur kan föräldrar eller andra vuxna bidra till att skapa en tillit och respekt som gör att unga vågar prata om sådant som är svårt eller känsligt?

-Erik pratar om föräldrakontroll. Vad kan föräldrakontroll - eller vuxenkontroll - vara för er? I Barnkonventionen står det om barns rätt till integritet - men även om samhällets ansvar att skydda barn från exempelvis narkotika. Hur förhåller man sig till det?

Nästa sida:

Exempel på förebyggande arbete