Island vill ge alla barn rätt förutsättningar

Under 1990-talet ökade konsumtionen av alkohol, tobak och narkotika stadigt bland ungdomar på Island och de förebyggande insatser som genomfördes verkade inte ge någon effekt.

De kartlade då varför vissa unga inte började med olika droger och hittade fyra faktorer som verkade ha betydelse: 

  • Att man var aktiv i en organiserad fritidsaktivitet.
  • Att man tillbringade tid med sina föräldrar.
  • Att man blev sedd under skoldagen.
  • Att man inte hängde utomhus sent på kvällarna.

Island införde då en modell för att se till att fler unga hade samma förutsättningar och på bara några år såg de en enorm förändring. De har sedan hållit i sina insatser och sett hur konsumtionen fortsatt nedåt.

Så vad innebär modellen?

1. De mäter kontinuerligt ungdomars allmänna mående och deras drogvanor och delger svaren till föräldrar, lärare och andra berörda vuxna, som tränare och fritidsledare. De får aktuell och lokal data, som rör just ungdomarna i deras stadsdel. Utifrån resultaten har de genomfört ytterligare åtgärder på olika nivåer; familjer, skola och butiker.

2. Alla ungdomar i Reykjavik får en fritidsaktivitet betald och det går gratisbussar mellan olika aktiviteter.

3. Information till föräldrarna om att de spelar en viktig roll och en önskan om att de ska tillbringa mer tid med sina barn och ungdomar.

4. Alla hushåll har fått kylskåpsmagneter som påminner om när på kvällarna barn bör vara hemma i olika åldrar. Det skapar gemensamma gränser.

Utgångspunkten i modellen är att angripa problemet innan det ens finns, istället för att lösa problem som redan uppkommit. Att minimera de faktorer som gör att barn utvecklar riskbeteenden - med målet att varje årskurs unga ska använda droger i mindre utsträckning än den tidigare. Och då menar man att man måste göra breda insatser för alla unga och inte bara enstaka individer.

Nästa sida:

Öckerö tänker förebygg hela vägen