Ser det ut som du trodde?

Hur tycker du att resultatet av CAN:s undersökning överensstämmer med den bild du har av ungas narkotikaanvändning. Ser det ut som du trodde eller gav statistiken ni nyss tittade på en annan bild? (Tänk på att siffrorna från CAN visar snittet för hela landet.)

Fundera tillsammans över era svar. Vad tror ni det är som styr vår bild av situationen? Hur påverkar faktorer som var i landet vi bor eller vilken bild vi får genom media eller sociala kanaler?

Nästa sida:

Till nästa träff