Träff 1: Hur ser det ut?

Boken som studiecirkeln bygger på heter Droghandboken - men vad är en drog?

Det finns olika definitioner av vad en drog är, men om vi utgår från beskrivningen att det kan skapa beroende och är sinnesförändrande så hamnar alkohol och narkotika under begreppet drog. I Droghandboken och den här studiecirkeln har vi fokus på narkotika, vilket innefattar ämnen som är narkotikaklassade och som faller under narkotikastrafflagen. Det finns även läkemedel som innehåller narkotika och de faller under läkemedelslagen. 

Ibland pratar man om knark, vilket är samma sak som narkotika, men i studiecirkeln använder vi främst ordet narkotika, för tydlighetens skull. 

Den här studiecirkeln kommer inte att göra er till experter på narkotika, men tillsammans får ni möjlighet att skaffa er mer kunskap och chans att diskutera och pröva argument. Förhoppningsvis kan ni känna er tryggare i att prata om narkotika - och om droger i stort. 

Vill ni ha mer information om olika typer av narkotika kan ni läsa kapitlet Vad är droger? Vilka droger finns? på sid 43-50 i Droghandboken. Ni hittar också bra sammanfattningar på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN:s hemsida

Nästa sida:

Hur ser det ut idag?