Detta studiematerial bygger på programserien Djävulsdansen som sändes i SVT hösten 2014.

En miljon svenskar lever i dag med någon form av beroendeproblem. I Djävulsdansen skildrar programledarna Ann Söderlund och Sanna Lundell de medberoende, de som står vid sidan av.

Studiematerialet är upplagt på fyra träffar, där de tre första bygger på vart och ett av de tre avsnitten i Djävulsdansen. Den fjärde träffen återkopplar till programmen och vidareutvecklar en del frågor kring medberoende. Naturligtvis kan materialet delas upp i fler träffar, beroende på hur mycket ni vill fördjupa er i varje frågeställning.

Kontakta din närmaste NBV-avdelning för att sätta i gång.

Material:

Studieplan
Infoblad