Vad är bakgrunden till den förändring i den narkotikapolitiska debatten vi nu ser? Ska cannabis och annan narkotika vara förbjudet eller tillåtet att använda? Ska cannabis avkriminaliseras eller legaliseras? Ska så kallad medicinsk cannabis tillåtas? Hur kan den höga narkotikadödligheten förklaras och vad kan göras för att minska den? Vilken väg ska svensk narkotikapolitik välja?

I västvärlden sveper en cannabisvåg fram. Cannabis har legaliserats i Uruguay, i ett antal delstater i USA och från 1 juli 2018 även i Kanada. Så kallad medicinsk marijuana tillåts i flera delstater i USA och i olika former i olika länder runt om i världen. De legala cannabismarknaderna i dessa delstater och länder omfattar nu sammanlagt drygt 100 miljoner människor där en ny industri, Big Marijuana, på kort tid vuxit fram. Enigheten kring FN:s narkotikakonventioner är bruten och vi står inför en ny narkotikapolitisk situation och debatt.

Detta material handlar om cannabis och narkotikapolitik men inte bara förändringar i omvärlden förklarar det ökade intresset för narkotikapolitiken. Till det har även den stigande och höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige bidragit. Den ses av kritikerna som beviset för en misslyckad och felaktig politik.

De utgångspunkter, synsätt, teorier och antaganden som sedan 1980-talet legat till grund för den svenska restriktiva narkotikapolitiken ifrågasätts. Röster höjs för en omläggning av narkotikapolitiken. Samtidigt visar återkommande opinionsmätningar att den restriktiva narkotikapolitiken och förbudet har ett mycket starkt stöd i befolkningen.

Frågan om vilka argumenten är för de olika synsätten är därför av intresse. För att kunna resonera och argumentera är det viktigt att inte bara söka efter argument som bekräftar den egna uppfattningen. Lika viktigt är att förstå hur andra tänker och resonerar.

Med detta studiematerial vill NBV ge sitt bidrag till diskussionen.

Kontakta ditt närmaste NBV-kontor för mer information!