Totalkonsumtionsmodellen - gäller den för narkotika?

Börja läsa studiehandledningens bifogade länk om totalkonsumtionsmodellen:
 
Tema 4 totalkonsumtionsmodellen.pdf


 
Fortsätt sedan med följande material.

Artikel i tidskriften Alkohol och Narkotika, CAN

Modellen och bakgrunden till den beskrivs av CAN.

Artikel i Alkohol och Narkotika 

Totalkonsumtionsmodellen gäller.

Artikel i Accent

Totalkonsumtionsmodellens giltighet diskuteras i denna artikel.

RMHITDA, Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficing Area: The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact, Vol 5 Colorado 2017

Se om trafikolyckor och dödlighet sid 13, grafer sid 15, 17 och 20. Se om sjukvård sid 67 och vård och behandling sid 87.

http://www.rmhidta.org/html/FINAL%202017%20Legalization%20of%20Marijuana%20in%20Colorado%20The%20Impact.pdf

Prevalence of Marijuana Use Among U.S. Adults Doubles Over Past Decade, National Institutes of Health

Forskningsrapport om marijuanaanvändning i USA.

Big Marijuana

I boken Big Marijuana, sid 267-270 redovisas statistik om användning och vård och behandling.

Att diskutera

  • Diskutera begreppet totalkonsumtionsmodellen och dess tillämpbarhet när det gäller narkotika.
Nästa sida:

Narkotikalagstiftningen