Olika typer av politik - begrepp

Börja med att öppna och läsa länken "Tema 4 begrepp och riktningar" nedan som närmare beskriver begrepp och riktningar inom den narkotikapolitiska diskussionen:
 
Tema 4 begrepp och riktningar.pdf

 

Bilden är en förenklad sammanfattning av huvuddragen i de olika synsätten av de narkotikapolitiska riktningarna som redogörs för i PDF-filen ovan.

 

Narkotikan i Sverige

https://www.resursrehabilitering.se/wp-content/uploads/2017/09/Narkotikan-i-Sverige.pdf

Att diskutera

  • Diskutera de olika synsätten och utgångspunkterna.
  • Diskutera om modellerna utesluter varandra eller kan kombineras.
  • Diskutera frågan om vård och straff.

Kompletterande material

regeringens ANDT-strategi 2021-2025 beskrivs inriktningen på politiken och hur modellen är utformad.

I följande artiklar diskuteras denna målkonflikt och narkotikapolitikens olika inriktningar.

Narkotika underskattat folkhälsoproblem, Gunnar Ågren

Narkotikapolitikens ytterligheter, Staffan Hübinette

Kanada – förebild eller avskräckande exempel?, Staffan Hübinette

Nästa sida:

Fungerar den restriktiva modellen?