Tema 4. Hur ska samhället förhålla sig? - Prevention och politik

Introduktion

Frågan om hur samhället ska förhålla sig, om prevention och narkotikapolitik behandlas inte specifikt i boken Big Marijuana. I detta avsnitt finns därför utförligare bakgrundsinformation och kompletterande information i form av länkar till artiklar och rapporter som underlag för en diskussion.

En diskussion om narkotikapolitiken innehåller flera olika aspekter. I detta avsnitt behandlas fem olika aspekter och frågeställningar.

  • Totalkonsumtionsmodellen

  • Begrepp och riktningar inom narkotikapolitiken

  • Narkotikalagstiftningen

  • Narkotikadödligheten

Nästa sida:

Totalkonsumtionsmodellen - gäller den för narkotika?