Tema 2. Effekter

Kompletterande material

Pelle Olsson

8 myter om cannabis och andra material och artiklar http://www.pelleolsson.se/

(se vidare hemsida och flikarna Artiklar, Böcker + 8 myter, Föreläsningar, Cannabishistorik)

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning. Föreläsningar på konferensen Förebygg.nu.

Thomas Lundqvist, docent i psykologi, cannabisexpert

Droginfo - hemsida med olika material om cannabis, behandling, mm. 

Bertha Madras, professor i psykologi vid Harvard University, USA, The Latest Research, videoföreläsning.

WHO Rapport 2016

The health and social effects of nonmedical cannabis use

http://www.who.int/substance_abuse/publications/
cannabis_report/en/

Den amerikanska vetenskapsakademins rapport 2017

The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids https://www.nap.edu/read/24625/chapter/1#x

Nora Volkow, psykiater och beroendeforskare, chef för den amerikanska myndigheten National Institute on Drug Abuse

Adverse Health Effects of Marijuana Use 

Marijuana Effects on the Brain, videoföreläsning