Medicinsk marijuana

Frågan om så kallad medicinsk marijuana har länge diskuterats i framför allt USA där ett flertal delstater tillåter detta. Det gäller även flera EU-länder och i Sverige diskuteras frågan allt oftare sedan ett par fall prövats i domstol sedan personer med olika sjukdomstillstånd innehaft och självmedicinerat med cannabis. Debatten tog ytterligare fart med Läkemedelsverkets beslut i februari 2017 att ge tillstånd för två personer att använda cannabispreparat för smärtlindring. I Boken Big Marijuana behandlas frågan i kapitlet Cannabis som medicin.

Pelle Olsson har även utkommit med boken Cannabis som medicin – historia, politik, forskning, 2017.

 

Kompletterande material

Att diskutera

Frågan om medicinsk marijuana innehåller flera olika frågeställningar.

  • En fråga är vad forskningen visa om cannabis medicinska effekter och vilka dessa är.
  • Vad är skillnaden mellan THC och CBD?
  • En annan fråga är skillnaden mellan ett preparats medicinska effekter och ett godkänt läkemedel som tillåtet att använda inom sjukvården. En jämförelse kan göras med opium och morfin.
  • Diskutera artikeln Så används medicinsk cannabis i politiskt syfte av Pelle Olssons (se länk ovan).
Nästa sida:

Gatewayteorin