Gatewayteorin

En fråga som återkommer i diskussion är den så kallade Gateway-teorin. Enligt denna teori innebär cannabisanvändning en ökad risk för att också pröva andra droger. Cannabismotståndare hänvisar ofta till teorin och ser den som ett viktigt argument mot cannabisanvändning. Cannabisförespråkare hävdar att stödet för teorin är svagt eller obefintligt och knappast är ett hållbart argument mot cannabisanvändning.

I kapitlet Inkörsport till andra droger i boken Big Marijuana redovisas forskningsläget (sid 220).

 

Att diskutera

  • Diskutera forskningen om Gateway-teorin och dess relevans och användbarhet i debatten.

  • Hur kan kunskapsläget om Gateway-teorin användas som argument för de olika uppfattningarna om cannabis legala status?

Kompletterande material

CAN-rapport Skolelevers drogvanor 2017, sid 81-82

I rapporten konstateras sammanfattningsvis att ”bland de elever som uppgett användning av en substans, förekommer i högre grad annan substansanvändning jämfört med årskursen som helhet. Detta syntes tydligast bland de lite mer ovanliga substanserna, men även de elever som uppgett erfarenhet av att ha rökt, snusat eller druckit alkohol uppvisade högre prevalenser av övriga substanser jämfört med gruppen som helhet.”

Detta kan tolkas som att användningen av en substans, oavsett vilken, ökar risken för användning av andra substanser. Som annan forskning visat finns en biologisk aspekt där olika substanser påverkar hjärnans belöningssystem och ökar mottagligheten för andra substanser. Även sociala faktorer kan bidra till att benägenheten att pröva flera substanser ökar.

http://can.se/contentassets/ecfd5e3001d842ada7bdcfcc941bb15b/skolelevers-drogvanor-2017.pdf

NIDA, National Institute on Drug Abuse

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-gateway-drug

Robert Du Pont, Institute for Behavior and Health

https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/04/26/is-marijuana-a-gateway-drug/marijuana-has-proven-to-be-a-gateway-drug

Nästa sida:

Tema 3. Hur stor är användningen och vilka är konsekvenserna?