Tema 2. Cannabis – vad säger forskningen?

Introduktion och frågeställningar

Denna del handlar om grundläggande medicinska fakta om cannabis påverkan på kroppen och hjärnan och om risker och skadeverkningar. Utgångspunkten är forskning och vetenskapliga fakta. Nya studier och forskningsrapporter redovisas fortlöpande och hänvisas till i debatten. Det kan ge intrycket av att det råder delade meningar bland forskare.

Som Pelle Olsson påpekar i boken Big Marijuana är detta inte fallet, tvärtom är man inom vetenskapen och bland de internationellt ledande cannabisforskarna tämligen överens om de viktigaste forskningsresultaten. Pelle Olsson utgår i bokens andra del från den forskningen, men även i bokens första del görs referenser till forskning. Nedan finns också kompletterande material, bland annat en hänvisning till WHO:s rapport som utkom efter att boken Big Marijuana publicerats.

 

Frågan om cannabis effekter, påverkan och risker innehåller flera olika delar och frågeställningar som här behandlas var för sig.

  • Effekter, risker och skadeverkningar

  • Medicinsk marijuana

  • Gatewayteorin

Nästa sida:

Effekter, risker och skadeverkningar