Etapp 4

Den svenska debatten – artiklar att läsa som start på cirkeln

Debatten om avkriminalisering, legalisering, medicinsk marijuana och narkotikapolitik förs fortlöpande i media. Här följer några exempel. Läs artiklarna och notera de viktigaste påståendena, argumenten och resonemangen. Längre fram i materialet återkommer artiklar med andra uppfattningar. 

Magnus Ek (Centerns ungdomsförbund), Göteborgsposten.

Andreas Eriksson (Centerns ungdomsförbund), Expressen.

Henrik Edin (Liberala ungdomsförbundet), Dagens samhälle.

Björn Fries och Christina Gynnå Oguz (tidigare Nationell narkotikapolitisk samordnare respektive idigare departementsråd i socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor), Aftonbladet.

Alexander Fritz Englund (Fria Moderata Studentförbundet), Aftonbladet.

Anders Schröder (risdagsledamot Miljöpartiet), Tidningen syre.se.

Henrik Tham (Professor i kriminologi), Svenska Dagbladet.

Hanna Wigh (riksdagsledamot, fd SD), Expressen.

Bilderna är tagna av Pierre Andersson i Colorado, USA.