Tema 1: Resa i marijuanaland

Big M, kulturen och argumenten

Introduktion

Detta första tema handlar om den cannabistrend och den kommersialiserade cannabiskultur som nu växer fram främst i USA och Kanada och de argument för avkriminalisering och legalisering som förs fram i debatten. Hur ser cannabistrenden ut och vilka är argumenten för att avkriminalisera eller legalisera cannabis?

I boken Big Marijuana beskriver Pelle Olsson denna utveckling i de olika reportagen, framför allt i kapitlet om USA (sid 101-149). Som ett komplement till boken finns ytterligare material i detta avsnitt.

Detta för att få en tydligare bild av den cannabistrend, kultur och industri som sveper över västvärlden men också de argument för en avkriminalisering eller legalisering av cannabis och annan narkotika som förespråkarna har i den svenska debatten.

När detta skrivs har åtta delstater i USA och Washington DC legaliserat cannabis, 29 har inför så kallad medical marijuana. Detta har i olika varianter också införts i flera europeiska länder. I boken Cannabis som medicin redogör Pelle Olsson för den aktuella situationen i olika länder. Från 1 juli 2018 är cannabis legaliserat i Kanada.

Bilder tagna av Pierre Andersson i Colorado, USA.

 

Med Internet kan cannabiskulturen manifesteras på olika sätt. En kommersiell och nu laglig marijuanaindustri, Big Marijuana, har på kort tid växt fram som en ekonomisk maktfaktor och som strävar efter att normalisera cannabisbruket i kulturen. Det sker i USA och Kanada men påverkar i hög grad världen i övrigt, inte minst Europa. Det internationella samarbetet och regelverket i FN:s narkotikakonventioner undergrävs och riskerar att raseras. Trycket mot Europa och Sverige ökar. 

Virtuell guidad tur i ”Marijuanaland”

Den första delen i detta avsnitt är en guidad tur i ”Marijuanaland” med hjälp av ett antal videor och hemsidor som presenteras på nästa sida.

Den svenska debatten

I slutet av detta avsnitt finns sex artiklar som exempel från den svenska debatten och som förespråkar avkriminalisering eller legalisering. Artiklarna kan användas som utgångspunkt för en argumentationsanalys i det avslutande temat.

Ta ordentligt med tid för att göra denna guidade tur och läsa de sex artiklarna i slutet. Den sista sidan i Tema 1 innehåller diskussionsfrågor och ett diskussionsforum där resan i marijuanaland ska diskuteras.

Att diskutera

  • Vilka tankar och frågor väcks efter denna virtuella resa i ”Marijuanaland”?

 

  • Gå igenom de sex artiklarna sist i avsnittet och notera vilka olika fakta, värderingar, argument och påståenden som framförs till stöd för de olika uppfattningarna. Återkom till och pröva dessa argument under cirkelns gång och i den avslutande argumentationsanalysen och diskutera vilka invändningar och motargument som kan finnas. Listan med argument för avkriminalisering och legalisering kan också kompletteras under cirkelns gång med ytterligare argument som framkommer.
Nästa sida:

Tema 1 här börjar resan