Behövs brukarmedverkan i missbruks- och beroendevården?

Vilka är vinsterna och förlusterna för kommuner/landsting när brukarna styr revisionerna av vården?

När brukare utvärderar verksamheter får man syn på andra saker än när experter eller verksamheter genomför utvärderingen. Att som brukare kunna påverka vård och behandling är en fråga om demokrati. Verdandi har tagit fram en metod för brukarstyrda brukarrevisioner, utvecklad speciellt för missbruks- och beroendevården. Metoden, som beskrivs i boken Brukarstyrd brukarrevision - en väg till ökat brukarinflytande, innebär att det är brukarna som har kontroll över själva revisionsprocessen.

NBV och Sensus har under 2013 och 2014 fått i uppdrag av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att utbilda revisorer över hela landet, i Verdandis metod. Följ med Lena Wiking steg för steg under revisionsprocessen i Örebro. Filmen kan användas som stöd under revisionsarbetet. För att använda sig av Verdandis metod ska revisorerna ha gått en utbildning i brukarstyrd brukarrevision, hos någon av våra utbildade revisorer runt om i landet.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.