Introduktion

Så här kan ni göra

Studiecirkeln är inte bunden till ett visst antal träffar. Ni väljer själva hur många gånger ni vill träffas. Man kan börja med ett litet antal träffar. Troligtvis blir man så intresserad att man vill fortsätta. Gruppen kommer själv överens om arbetssätt. Läs ett avsnitt i studieboken hemma eller läs högt när ni träffas. Läs en av Astrid Lindgrens böcker som alla läser eller läs olika böcker och berätta för varandra.

Studieboken följer Astrids liv kronologiskt från barndomen till ålderdomen. Hennes verk presenteras gruppvis efter olika teman och tas upp i anslutning till lämpligt skede i författarens liv: Idylliska barndomsskildringar, Flick- och ungdomsböcker och Sagorna. Pippi Långstrump, Karlsson på taket och Saltkråkan ägnas egna kapitel. Dessutom finns ett avsnitt om Vimmerby.

Om man verkligen vill fördjupa sig i Astrid Lindgrens hela liv och författarskap kan det vara enklast att läsa boken från början till slut, men man kan också välja att hoppa över avsnitt som inte verkar intressanta och fördjupa sig i andra. Man kan välja själv i vilken ordning man läser kapitlen. Men allra viktigast är det förstås att läsa så många som möjligt av Astrid Lindgrens böcker. Börja gärna med att studera innehållsförteckningen i studieboken.

Till varje avsnitt finns förslag till samtalsämnen. Ibland är det många, ibland bara ett fåtal. Välj själva vilka frågor ni vill diskutera. Men det är bara förslag. Kom gärna med egna funderingar och diskussionsfrågor.


Filmen är 10 min lång.
 
Introduktionsvideon till studiecirkeln om Astrid Lindgren är inspelad 1989 av Kreativ Medieproduktion AB och redigerad, samt digitaliserad 2018 av Ingemar Nilsson. Avsnitten är hämtade från TV-serien om Astrid Lindgren av Margareta Strömstedt. C 2018 NBV och IOGT-NTO.