Cirkelplanering

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av.

Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. De frågeställningar som finns i studiematerialet ska stimulera till diskussioner och samtal, men naturligtvis kan ni också diskutera andra frågor som kommer upp i gruppen.

För att räknas som studiecirkel ska ni:

  • vara minst tre deltagare och max 20, varje deltagare ska delta på minst tre träffar och på minst en av de tre första träffarna
  • träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att till exempel träffas en gång per månad
  • arbeta en till fyra studietimmar per träff, en studietimme är 45 min
  • träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar

Cirkelledarens roll

Du som tar på dig ansvaret som cirkelledare behöver inte ha någon speciell bak­grund eller speciella förkunskaper. Precis som i alla grupper är det bra med någon som ger stadga åt arbetet. Du håller kontakten med NBV och har extra ansvar för att hålla ihop gruppen.

En viktig uppgift som cirkelledare är att se till att diskussionen hänger ihop med gruppens behov och målsättningen med cirkeln.

De samtal ni kommer att föra styrs av era behov. Vissa frågor och övningar kan kännas viktigare än andra och kommer att ta längre tid. Andra frågor kanske leder till angelägna stickspår som ni vill ägna tid åt.

En annan viktig uppgift för cirkelledaren är att vara uppmärksam på att olika synpunkter kommer fram och att alla får komma till tals. När en grupp samlas för att söka nya kunskaper bör alla känna att de synpunkter man har tas tillvara och att de frågor man har kommer upp i gruppen. En del grupper fungerar nästan ”av sig själva”, men många grupper kan behöva stöd för att diskussionerna ska komma framåt och för att inte några ska dominera.

Vill du veta mera om att vara cirkelledare så har NBV ett utbildningsprogram där den första delen handlar om din roll som ledare. Mer information om utbildningarna får du via ditt NBV-kontor.

Kontaktuppgifter till NBV finns på www.nbv.se

Nästa sida:

Studieplan