Alkoholens andrahandsskador, ett oanvänt begrepp som syftar till de skador som kan drabba samhälle och individer kring den/de som dricker alkohol.

Rapporten Alkoholen och samhället

Ges ut en gång om året. Varje år väljs ett huvudtema ut och en internationell forskargrupp får i uppdrag att sammanfatta forskningen kring detta. Rapporten ges ut av IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Material:

Studieplan
Rapport